Esav Hukuk

ARABULUCUK

ARABULUCULUK ÇÖZÜM MERKEZİ:

Arabuluculuk faaliyeti nedir?

Arabuluculuk faaliyeti, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk siciline kayıtlı avukatlar gözetiminde tarafların sorunlarını yargı organlarının önüne varmadan dostane yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabulucu kimdir?

Arabulucu, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getirerek onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini ve aralarında iletişim sürecinin kurulmasını sağlamaya çalışan tarafsız üçüncü kişidir. Arabulucuya başvurmakla dava açmaktan vazgeçmiş mi olurum?

Hayır. Taraflar arabulucuya başvurmak, süreci devam ettirmek, sonuçlandırmak ve bu süreçten vazgeçmek konusunda tamamen serbesttir. Kendi isteğiniz ile başlattığınız bu süreci yine kendi isteğinizle sona erdirip mahkemeye başvurabilirsiniz

Arabuluculuk pahalı bir yöntem midir?

Süreç sonuçlanıncaya kadar arabuluculuk sürecinde taraflar, davadan farklı olarak herhangi bir harç yatırmak zorunda olmayıp, tebligat, bilirkişi, tanık ve keşif gibi giderler de ödemezler. Sadece, faaliyet süresine göre arabulucuya, Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesine uyarınca ücret ödenir. Taraflar eğer avukatları ile bu sürece katılacaklarsa avukatlarına da ücret ödeyeceklerdir. Aksi kararlaştırılmadığı sürece taraflar masrafları eşit olarak paylaşacaktır.

Arabuluculuk faaliyetinin taraflara kazandıracakları nelerdir?
  • Dava boyunca yapmak zorunda kalacağınız tüm masraflardan (posta gideri, bilirkişi, keşif vb. masraflar, yol giderleriniz gibi) ve yargılama nedeniyle diğer işlerinizden kısıtlayıp, adliyeye ayırmak zorunda kalacağınız zamandan tasarruf etmiş olursunuz.
  • Sonuç, tarafların kontrolündedir.
  • Geleceğe bakılır, mevcut hukuki durumun değil, menfaatin korunması esastır.
  • Güvenirlik ve gizlilik önemlidir; taraflar mahkeme önünde konuşamayacaklarını burada rahatlıkla konuşabilirler.
  • Psikolojik ve sosyolojik riski azdır; daha az yeni sorun doğurur.
  • Tarafların anlaştıkları yöntem ve çözüm tarzı esastır, esnektir.
  • Anlaşmayla çözülür; iki tarafta kazanır, tarafların sosyal ve ekonomik ilişkileri devam eder.

Neden Esav Arabuluculuk Çözüm Merkezi?

Kanunda İş, ticaret, tüketici uyuşmazlıkları için dava açmadan önce dava şartı olarak zorunlu arabuluculuk öngörülmüştür. Esav Hukuk olarak, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline bağlı çalışan avukat kadromuzca bu süreçte aktif rol üstlenmekteyiz.

Arabuluculuk faaliyetlerinin diğer bir ayağı olarak ifade edebileceğimiz ihtiyari arabuluculuk hizmeti de sunan büromuz, hukuki uyuşmazlık yaşayan taraflarla ihtiyari arabuluculuk faaliyeti kapsamında etkin çözümler sunmak suretiyle sorunun yargı organlarına varmadan çözülmesi sağlanarak taraflara yüklenecek olası maddi ve manevi yükler bertaraf edilmektedir.

İş Hukuku Uzman Arabulucu Av. Eşref Çalışır önderliğinde, ülkemizde en fazla dava konusu olan işçi-işveren uyuşmazlıklarında, özellikle ihtiyari arabuluculuk faaliyetleri çerçevesinde tarafların ortak bir noktada buluşması sağlanmaktadır. Taraflarla tüm süreç boyunca iletişim halinde çalışmamızın yanı sıra tarafların bir araya getirilerek her iki taraf için uygun çözümler üretilmektedir. Böylece uyuşmazlık yargı organları önüne ulaşmadan çözümlenmesi sağlanmakta, tarafların zaman kaybının önüne geçilmekte ve ekonomik olarak tasarruf etmeleri sonucuna ulaşılmaktadır.