Esav Hukuk

FAALİYET ALANLARI

ARABULUCULUK HİZMETİ

ARABULUCULUK HİZMETİ

Her türlü yargılama konusunda tecrübe sahibi olan Esav, Arabuluculuk Daire Başkanlığı Siciline bağlı olarak çalışan avukat kadrosu ile kamu düzenini ilgilendiren konular hariç olmak üzere; ticari, ...

Detaylı Bilgi
AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

Hukukumuzda aile hukuku Türk medeni Kanunu Kapsamında düzenlenmiş olup Kanun koyucu tarafından ailenin toplumun yapıtaşı olduğu bilincinde olunarak detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Aile hukukunda ...

Detaylı Bilgi
CEZA HUKUKU

CEZA HUKUKU

Ceza hukuku insanlığın varlığından bu yana var olan bir hukuk dalı konumundadır. İnsan topluluğunun olduğu her yerde suç vardır ve suçu varsa ceza vardır. İnsanlık tarihini entelektüel ilerlemesini...

Detaylı Bilgi
İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

Kazanılan davalar sonucunda alacağın temini sağlamak çoğunlukla cebri icra faaliyetleri sonucunda mümkün olmaktadır. Bu sebeple davanın kazanılması sonrası müvekkilin alacağını elde etmesi için ceb...

Detaylı Bilgi
İDARE VE VERGİ HUKUKU

İDARE VE VERGİ HUKUKU

Hem şahıs hem de farklı sektörlerde hizmet veren Türkiye’nin önde gelen şirketleri olan müvekkiller için her türlü idari başvuru, idari işleme itiraz ve idari işlemlerden doğan tazminat talepli dav...

Detaylı Bilgi
İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ülkemizde yargıyı en fazla meşgul eden davaların başında gelmektedir. İş hukuku uyuşmazlıklarında sürecin uzunluğu dolayısıyla takibi zor ve sonuca ulaşılmas...

Detaylı Bilgi
TİCARET HUKUKU VE TAZMİNAT HUKUKU:

TİCARET HUKUKU VE TAZMİNAT HUKUKU:

Ticaret hukuku kapsamında Tüzel kişi konumunda olan müvekkillerimize şirket yönetiminde ve organizasyonu hakkında hukuki danışmanlık şirketlerin işleyişi açısında çok önemli bir yere sahiptir. Bu b...

Detaylı Bilgi
GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

Gayrimenkullerin sözleşme ile devri ve arsa payı inşaat karşılığı sözleşmeleri günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak bu alanda hukuki zemin oluşturulması şarttır. Çünkü sonra...

Detaylı Bilgi
TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

Tüketici hukukunda en temel amaç ve bu hukuk dalının doğmasındaki gaye tüketicinin korunmasıdır. Tüketici satıcı olan gerçek ve tüzel kişiye göre ekonomik olarak daha güçsüz konumda olmakla birlikt...

Detaylı Bilgi