Esav Hukuk

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU

AİLE HUKUKU :

Hukukumuzda aile hukuku Türk medeni Kanunu Kapsamında düzenlenmiş olup Kanun koyucu tarafından ailenin toplumun yapıtaşı olduğu bilincinde olunarak detaylı düzenlemeler yapılmıştır. Aile hukukunda kaynaklanan uyuşmazlıklar konusunda uzmanlık gerektiren hususların tecrübeyi de gerektirdiği aşikardır. Yargılama sürecinde olumlu sonuçlara ve bu sürecin maddi manevi kayıp yaşanmadan atlatılması ESAV Hukuk ailesi uzman kadrosunun önceliğidir. Bu kapsamda verdiğimiz başlıca hukuki hizmetler:

  • Boşanma ve mal rejimi uyuşmazlıkları, boşanma davalarında maddi manevi tazminat talepleri, anlaşmalı boşanmalarda protokol hazırlama
  • 6284 Sayılı Kanun kapsamında koruma kararı alınması
  • Tedbir, yoksulluk, iştirak yardım nafaka taleplerinin takibi
  • Kendisine velayet verilmeyen ebeveynin çocukla uygun kişisel ilişkisi kurulması talebi
DANIŞMANLIK Al