Esav Hukuk

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU :

Gayrimenkullerin sözleşme ile devri ve arsa payı inşaat karşılığı sözleşmeleri günümüzde oldukça yaygın hale gelmiştir. Bunun sonucu olarak bu alanda hukuki zemin oluşturulması şarttır. Çünkü sonradan doğabilecek uyuşmazlıkların sözleşmeler hazırlanırken önüne geçilmesi ve tarafların olası bir zarara uğraması engellenmektedir. ESAV Hukuk olarak bu konularda başlıca verdiğimiz hukuki hizmetler:

  • Gayrimenkullerin satış ve kiralanması hakkında sözleşmeler hazırlanması
  • Kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri hazırlanması, tapu iptal ve tescil davaları sürecin takibi
  • Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak başvurular ve davaları
  • İmar Yasası’ndan doğan uyuşmazlıklar, kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminat davaları, muvazaa davaları, ecri misil davaları
  • Orman vasfını yitirmiş kadastro marifetiyle orman alanı dışına çıkartılmış 2B arazileri için yapılacak başvurular ve davaların takibi
DANIŞMANLIK Al