Esav Hukuk

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU

GAYRİMENKUL VE İNŞAAT HUKUKU :

İstanbul ve Türkiye çapında binalar, arsalar, taahhüt projeleri gibi çeşitli gayrimenkullerin kiralama işlemlerinde kiralayana ve kiracıya danışmanlık hizmeti verilmekte olup, sözleşme hazırlanmasından sözleşme şartlarının müzakere edilmesi ve nihai sözleşmenin oluşturulmasına kadar her türlü hususta hızlı ve etkin bir şekilde hukuki destek verilmektedir.

Mülkiyet sahiplerine, yatırımcılara, müteahhitlere mülkiyetin devri, kiralanması, ayni ya da şahsi hak tesisi, alım satım sözleşmeleri, kat karşılığı inşaat sözleşmeleri, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri, tapu iptal ve tescil davaları, kamulaştırma davaları, şuf’a ve geçit hakkı, ipotek tesisi ve terkini, tapu işlemlerinde hizmet verilmektedir.

Kamuoyunda kentsel dönüşüm yasası olarak da bilinen Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılacak başvurular ve davalar, Türkiye sınırlarında orman vasfını yitirmiş kadastro marifetiyle orman alanı dışına çıkartılmış 2B arazileri için yapılacak başvurular ve davalar, İmar Yasası’ndan doğan uyuşmazlıklar,kamulaştırmasız el atmadan doğan tazminat davaları, muvazaa davaları, ecri misil davaları, kadastro tespitine itiraz ve diğer tüm gayrimenkul uyuşmazlıklarına ilişkin çözüm konusunda uzman ve geniş bir birikime sahip kadro ile hizmet verilmektedir.

DANIŞMANLIK Al