Esav Hukuk

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İCRA VE İFLAS HUKUKU :

Kazanılan davalar sonucunda alacağın temini sağlamak çoğunlukla cebri icra faaliyetleri sonucunda mümkün olmaktadır. Bu sebeple davanın kazanılması sonrası müvekkilin alacağını elde etmesi için cebri icra faaliyetleri yapılmaktadır. Ayrıca alacaklı olduğunuz kambiyo senetlerinin işleme konulması ve alacağın fatura, cari hesap vs. gibi dayanakları olduğu halde ilamsız alacakların takibi yoluyla alacaklarınız borçludan temin edilmektedir. ESAV Hukuk icra departmanımızca etkin çalışmalar sonucu müvekkillerin alacakları en kısa sürede borçludan tahsil edilmektedir. Bu kapsamda başlıca hukuki hizmetlerimiz:

  • Takibin başlatılması sonrası alacağın tahsiline kadar süreç takibi, fiili haciz işlemlerinin yapılması
  • Takip ile bağlantılı istihkak, itirazın iptali, menfi tespit gibi davaların takibi
  • Borçlu ile görüşmeler ve olası sulh anlaşmaların yapılması
  • İflas yolu ile sürecin takibi
  • İflas ertelenmesi, ihalenin feshi, rehinli alacaklara karşı takibin yürütülmesi
DANIŞMANLIK Al