Esav Hukuk

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU :

İş hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ülkemizde yargıyı en fazla meşgul eden davaların başında gelmektedir. İş hukuku uyuşmazlıklarında sürecin uzunluğu dolayısıyla takibi zor ve sonuca ulaşılması zaman alan davalardan oluşmaktadır. Çalışır Hukuk ailesi olarak davaların hem işçi hem de işveren tarafta temsil edilmesiyle yıllardan gelen tecrübemizle müvekkillere sürecin takibinde en sağlıklı çözümler sunulmaktadır.

  • İşçinin kıdem, ihbar tazminatları ve diğer işçilik alacakları için işverene karşı açılan dava ve anlaşma süreçlerinin takibi
  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminatlarının davalarının takibi
  • İşveren konumunda olan gerçek veya tüzel kişi için iş sözleşmelerinin alınması işverene yöneltilen davaların takibi
DANIŞMANLIK Al