Esav Hukuk

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU

İŞ, SOSYAL GÜVENLİK VE TAZMİNAT HUKUKU :

İş hukuku ve diğer ilgili mevzuatlar kapsamında oluşan hukuki uyuşmazlıkların çözümü adına; işe alma sürecinden işten çıkarma sürecine kadar danışmanlık hizmeti, iş sözleşmelerinin hazırlanması, çalışma alanlarının iş sağlığı ve güveliği mevzuatına uyumunun sağlanması, her somut durumun özelliğine göre ilgili tutanak/savunma istem yazısı/ihtar/fesih vs. bildirimlerin hazırlanması, işe iade davaları, işçi alacak davaları, sgk iş kazası başvuruları, maddi ve manevi tazminat davaları, hizmet tespit davaları ve diğer tüm uyuşmazlıklar uzman kadroyla birlikte başarılı bir şekilde sonuçlandırılmaktadır.

Borçlar Kanun’u gereği sözleşmeye aykırılık nedeniyle tazminat, haksız fiil nedeniyle tazminat, özel sözleşme türlerine ilişkin ihtilaflar, maddi ve manevi tazminat davaları, kusursuz sorumluluk davalarında, ticari satım sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar ile tazminat hukukunu ilgilendiren tüm uyuşmazlıkların çözümünde avukatların bilgi ve tecrübe donanımı ile olumlu sonuçlar vermektedir. 

İstanbul İşçi Avukatı, İstanbul İşveren Avukatı, İş hukukunda ve iş davalarında gerek işçi tarafın gerekse işveren tarafında avukatlığı yapılmakta olup, hukukun üstünlüğü doğrultusunda mücadele verilmektedir.

İstanbul’daki İş kazalarında, Türkiye genelindeki iş kazalarında işçilerin haklarının korunmasında ve kullanılmasında, hak edecekleri maddi ve manevi tazminatların sağlanmasında hukuki anlamda profesyonel destek verilmektedir.

DANIŞMANLIK Al