Esav Hukuk

TİCARET HUKUKU VE TAZMİNAT HUKUKU:

TİCARET HUKUKU VE TAZMİNAT HUKUKU:

TİCARET HUKUKU VE TAZMİNAT HUKUKU: :

Ticaret hukuku kapsamında Tüzel kişi konumunda olan müvekkillerimize şirket yönetiminde ve organizasyonu hakkında hukuki danışmanlık şirketlerin işleyişi açısında çok önemli bir yere sahiptir. Bu bakımdan sağlam bir hukuki zeminde ilerlemek, piyasada etkin olabilmek ve şirketin ticari faaliyetine devam konusunda hayatidir. Çalışır Hukuk Bürosu olarak şirketlere etkin danışmanlık hizmet sunmakla beraber uzman kadrosuyla şirketlerin her türlü sözleşmelerini hazırlamakta ve bu konuda önleyici avukatlık hizmetleriyle müvekkillerin olası uyuşmazlıklarda zarar uğramasının önüne geçilmektedir. Bu kapsamda sunduğumuz başlıca hukuki hizmetler:

  • Şirket kuruluşu ve ana sözleşmesi hazırlanması
  • Şirket genel kurulu toplantılarının yapılması
  • Haksız rekabet hukuku kapsamında uyuşmazlıkların çözümü
  • Yabancı dilde sözleşme hazırlanması ve sözleşmelerin tercümelerinin hazırlanması
  • Şirketlere genel danışmanlık hizmeti verilmesi

Hukukumuzda özellikle trafik kazalarında meydana gelen maddi ve manevi tazminatların sigorta şirketlerinden alınması hukukumuzda öngörülen Sigorta Tahkim Kurulunca alınması mümkün haldedir. Bu konuda gerekli dava ve başvurular Çalışır Hukuk Bürosu uzman kadrosu tarafından yapılmaktadır.

  • Maddi ve manevi tazminatlar için sigorta şirketlerine başvuruların yapılması
  • Sigorta Tahkim Kuruluna başvuruların yapılması ve sürecin takibi
  • Maddi ve manevi tazminatların dava yoluyla alınması sürecinin takibi
DANIŞMANLIK Al