Esav Hukuk

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU

TÜKETİCİ HUKUKU :

Tüketici hukukunda en temel amaç ve bu hukuk dalının doğmasındaki gaye tüketicinin korunmasıdır. Tüketici satıcı olan gerçek ve tüzel kişiye göre ekonomik olarak daha güçsüz konumda olmakla birlikte bilgi eksiliğin nedeniyle dezavantajlıdır. Tüketicinin Korunması Kanunu başta olmak üzere ulusal düzeyde bu konuda yasal düzenlemeler mevcutken uluslararası düzeyde de bu konuda sözleşmeler hazırlanmıştır. Esav Hukuk ailesi olarak tüketici konumunda olan vatandaşların hukuki hizmet sağlamaktayız ve Tüketici hakem heyetleri ve Tüketici mahkemelerinde müvekkillerimiz hakkını sonuna kadar aramaktayız.

DANIŞMANLIK Al